Brzo, precizno, efikasno servo-električno rješenje za savijanje

 

Predstavljamo Vam servo-električnu prešu PRIMA POWER eP, s obzirom da smo do sada prodali velik broj tih strojeva, a još uvijek kupci malo znaju o tom tipu stroja. Prima–Power eP-serija preša je brzo, točno, ne-hidraulično rješenje za savijanje.

Inovativni koncept stroja sa kombiniranom produktivnosti, točnosti, fleksibilnosti i pouzdanosti sa visokim standardima poštovanja ekologije. Taj koncept možemo nazvati ˝Green Means˝ (zeleno je značajno). Zeleni koncept pruža održivost, proizvodnu učinkovitost i produktivnost. Pruža svestranost, te smanjenu potrošnju energije, karakterizirana je manjim potrebama održavanja te ne koristi ulje u sustavu. Uz navedeno, lako programiranje i izvanredna točnost eliminiraju škart proizvode. Jednostavno dobivanje boljih i preciznijih proizvoda po nižoj cijeni.Maksimalna produktivnost

Prednosti serije eP i njezine značajke su visoka brzina, brzo usporavanje i brza reakcija u vremenu servo-električnog sistema. Ciklus savijanja nije uvjetovan zahtjevanom tonažom za savijanje. eP-preša nija samo vrlo brza u brzom pristupu, nego tijekom cijelog ciklusa. Radnu brzinu moguće je programirati kako bi se osiguralo savijanje bez gubitaka u kvaliteti proizvoda. Sigurnost operatera laserskom zaštitom ˝Block Laser˝ omogućava sigurno razvijanje visokih brzina te zaustavljanje na 2 mm iznad zone savijanja. Uspoređujući sa drugim sigurnosnim sistemima, te čak sistema bez sigurnosti, ˝Block Laser˝ sistem može uštedjeti do 2 ili više sekunde po ciklusu. Brzo pozicioniranje stražnjeg graničnika spremno je kada je predstavljena sljedeća operacija. eP serija preša koristi PRIMA-POWER touch screen kontrolnu jedinicu. Rješenje poboljšava operacije i kontrola je direktna i trenutna. Za maksimalnu brzinu procesora ima MS Windows baziranu kontrolu sa dva zasebna programa, jedan za upravljanje u realnom vremenu operacijama i jedan za aplikacije savijanja. Operateru pristupačni touch screen monitor od 17’’ ima sučelje koje značajno poboljšava unos podataka i smanjuje vrijeme programiranja. 2D grafičko programiranje sa automatskim sekvencama pomaže operaterima koji nemaju puno iskustva sa savijanjem. Servo pogoni nude vrhunsku kontrolu kretanja i preciznosti.

 

Toplinska dilatacija koja utječe na preciznost, smanjena je zbog nepostojanja ulja. Prima Powerova eP-preša ima kruti O- okviri. To jamči da su alati centrirani čak i pod pritiskom, budući da ne postoji horizontalni pomak. Također bočne stranice ne omeđuju dubinom grla stroja. To je prednost kod savijanja velikih komada sa velikom dužinom savijanja. Položaj gornje osi, u odnosu na donji okvir stroja se kontrolira dvostrukim Y1 i Y2 linearnim mjernim letvama koji su neovisno priključeni na stroj i referenciarni. Ovakav dizajn izolira poziciju gornjeg okvira stroja od bilo kakvog progibanja u bočnom okviru pod opterećenjem i održava točno pozicioniranje, čak i tijekom operacija savijanja izvan sredine stroja. Kruti programabilni stražnji graničnik je dio standardne opreme svake eP-serije servoelektrične preše. Svaka preša opremljena je sa dva prsta sa ručnim podešanjem po dužini graničnika sa linearnim vodilicama. Moguće su tri točke kako bi se povećala tražena površina za operatera i produženi stražnji graničnik dok je omogućen dostava materijala za velike komade koji se savijaju. CNC upravljanje omogućuje dodatne osi : X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 su opcionalne u većini modela stražnjih graničnika. Operacije servo-električne kutne preše omogućuje programiranje svih elemenata kao što su: željeni kut savijanja, minimalna tonaža, zaustavljanje iznad materijala, donja mrtva točka zaustavljanja, Y1 i Y2 nagib, radna brzina i povratna pozicija. Svi servo pokretani stražnji graničnici imaju mogućnost programiranja svih osnih pozicija uključujući duljinu prirubnice i retrakciju graničnika. Integrirani PC kontroler i fleksibilni dizajn stroja omogućuje eP seriji preša raznolikost zahtjeva proizvoda sa maksimalnom produktivnošću.


Odsutnost ulja, tankova i pumpi, brtvi, ventila i filtera znači da servo električni sistem ima manje kritičnih komponenti, nego hidraulični stroj. Prima-Power daje 5-godišnju garanciju na mehanički pokretački sistem kada je kombiniran sa godišnjim servisnim ugovorom.

Back to posts